RENESCO Enerji Sanayi Ve Ticaret A.Ş;

teknoloji geliştirip değişime yön vererek enerji verimliliği çözümleri üreten bir proje taahhüt ve enerji şirketidir.

Sürdürülebilir, güvenilir ve uygun maliyetli enerji sistemlerine geçişi sağlıyoruz. Amacımız; yenilikçi teknolojilerimizle toplumun enerji ihtiyacını gidermek!

Ekstrem hava olaylarındaki artış ve yükselen deniz seviyeleri, iklim değişikliğinin açık işaretleridir. Yaklaşık 759 milyon insan hala sürdürülebilir kalkınmanın temeli olan elektriğe erişimden yoksun yaşıyor.

read more

İklimimizi koruma sürecinde, gezegeni daha iyi bir yer haline getirirken artan elektrik talebini nasıl karşılayabiliriz?

  • Güvenilirlik ve Performans
  • Tam Zamanında Üretim

Sürdürülebilir, Güvenilir ve Bütçe Dostu Enerji!

İnovasyon ve devam etmekte olan projelerimiz İle müşterilerimize değer sağlıyoruz.

Sektörlerin sürdürülebilirliği, enerji tedarik zincirine bağlıdır. Bu nedenle enerji verimliliğini ve kaynakların verimli kullanımını hedefleyen şirket profilimiz ile daha temiz bir çevre ve geri dönüştürülebilir enerji tüketiminden yanayız. Yatırımlarla kurulması planlanan tesislerimiz sayesinde biyoyakıt üretimi ve gübre üretimi yapılması planlanmakta ve finansal değeri yüksek en yeni ürünler piyasaya sunulmaktadır.

Herhangi bir sorunuz varsa veya yardıma ihtiyaç duyarsanız istediğiniz zaman ekibimizle iletişime geçebilirsiniz.
+90 216 403 10 40

Tesislerimiz

Sürdürülebilir Enerji ile Toplumu Güçlendirin!

YENİLENEBİLİR ENERJİ FİRMASI

BİYOGAZ

Biyogaz, anaerobik sindirim olarak adlandırılan oksijen yokluğunda, organik maddenin parçalanmasıyla üretilir.

daha fazla

Kuru Fermentasyon

Kuru fermantasyon, depoya gelen evsel atıkların mekanik olarak ayrıştırılması, ardından organik maddelerin kapalı garajlara alınmasıdır; bununla beraber, biyogazın anaerobik koşullar altında sıvı malzeme püskürtülerek üretildiği yerdir.

daha fazla

Çöp Sahası

Çöp gazı, bir çöplük içindeki mikroorganizmaların etkisiyle oluşan farklı gazların karmaşık bir karışımıdır. Çöp gazı yaklaşık %40 ila %60 metan olup, geri kalanı çoğunlukla karbondioksittir.

daha fazla

ORGANİK / ORGANOMİNERAL GÜBRE

Biyogaz üretiminin çıktısı olan katı ve sıvı gübre, özel mühendislik işlemlerinden geçirilerek organomineral gübre olarak toprağa geri kazandırılmaktadır.

daha fazla

Yenilenebilir Enerjinin Öncüleri!

Sürdürülebilir, Verimli, Geri Dönüştürülebilir

Renesco Enerji; bu misyonu, Türkiye'nin önde gelen teknik üniversiteleri ile birlikte inovasyon odaklı ortak AR-GE çalışmaları ile yürütmektedir. Renesco, doğal kaynakların israfını önlemenin yanı sıra, küresel ekonomide enerji yatırımlarının sürdürülebilirliğini sağlamayı ve hem ülkemizde hem de dünyada enerjinin geleceğini sağlam temellere oturtmayı hedeflemektedir

image
20
Tesis

Türkiye'de 16 ilde 20 tesis ile atık bertarafı ve temiz enerji üretiminin öncüsüyüz.

1200
MW/GÜN

Türkiye'de 16 ilde 20 tesis ile atık bertarafı ve temiz enerji üretiminin öncüsüyüz.