MBT TESİSLERİ

 

Yerleşik bir atık işleme yöntemi olan MBT kavramı, Almanya'da ortaya çıkmıştır.


Depolama alanı üzerindeki düzenleyici kısıtlamalar, müteakip depolama yasakları, alternatif yakıt arayışları ve farklı bertaraf maliyetlerinin artması; bu teknolojinin geliştirilmesindeki başlıca etmenlerden olmuştur.


Büyüme; esas olarak "Depolama Alanı Direktifi ve Atık Çerçeve Direktifi" gibi Avrupa çapında gerçekleştirilmekte olan enerji ve atık mevzuatının uygulanmasından kaynaklanır.


Renesco, öncelikli olarak uluslararası faaliyet gösteren entegre atık arıtma şirketlerine hizmet vermektedir.

Biyolojik İşlem

Anaerobik öğütme (AD), organik atık akışları için ekonomik ve politik olarak tercih edilen bir arıtma yöntemidir. RENESCO, her özel durum için en uygun çözümü bulabilmek adına iki farklı AD sistemi sağlayabilir: Kuru AD toplu işlemi ve Islak AD sistemleri.

Kompostlama, biyolojik kurutma ve RENESCO'nun biyolojik tünel süreci, her partiye özel olarak hazırlanmış bir işlem sağlamak için ayrı ayrı kontrol edilir.

Koku azaltma sistemleri , biyolojik filtreleme ve hava nemlendirme teknolojisi dahil olmak üzere çeşitli koku azaltma sistemleri geliştirmiştir.

Mekanik İşlem

RENESCO, verimli ve sürdürülebilir entegre mekanik çözümleri tasarlama ve inşa etme konusunda uzmanlaşmıştır. Yeterli mekanik arıtma olmadan, aerobik ve anaerobik biyolojik süreçler çalışmayacaktır.

Hangi mekanik teknolojinin gerekli olduğu farketmeksizin, dünyanın her yerindeki tedarikçilerimizle işbirliği yaparak her zaman ve her yerde çözüm odaklı çalışmaktayız. RENESCO, müşterilerimiz adına daima en uygun ekipmanı seçmektedir.

Mekanik biyolojik arıtma (MBT)

RENESCO, mekanik ve biyolojik teknolojinin atık arıtma tesislerine entegre edilmesinin ileriye giden yol olduğuna inanmaktadır. RENESCO, entegre mekanik biyolojik arıtma tesisleri (MBT) inşa etmede rol oynayan en büyük unsurlardan biridir.

Anahtar Teslim Çözümler

Anahtar teslimi yaklaşım, RENESCO'nun komple süreç teknolojisinin sahibi olmasını sağlar. Böylece RENESCO, farklı tedarikçiler ve teknoloji arasında pahalı süreçleri ve isteğe bağlı olmayan arayüzleri tekrar etmekten kaçınabilir.

Hizmet Teklifi

RENESCO; tesis denetimleri, eğitim ve yedek ve aşınan parçaların eksiksiz yönetimi dahil olmak üzere çeşitli hizmet paketleri sunabilir. Müşteriye, gerekli parçaları kendisi tedarik etmek için zaman harcamadan, mükemmel performansı sergileyen bir tesisi destekleyen gerekli orijinal yedek ve aşınmış parçaların zamanında teslim edilmesi sağlanır. RENESCO, toplu alım nedeniyle müşterilerine cazip fiyatlar sunmaktadır.

Öğütme Tesisi Türleri:1

ISLAK SİSTEM

Biyokütle karışıma dönüştürülür, bu karışım tank reaktöründe öğütülür.
Reaktördeki kuru katılar %5-12
Kesintisiz sistem

2

YARI KURU SİSTEM

Biyokütle daha çok tıkaç akışlı reaktörde sindirilen çamur gibidir.
Reaktördeki kuru katılar %10-20
Kesintisiz sistem

3

KURU SİSTEM

Biyokütle katıdır, seyreltmeden bir tünelde sindirilir.
Reaktördeki kuru katılar %20-40
Kesintili sistem (toplu süreç)

Bataklıklarda gerçekleşen doğal süreç. Fermentör tankı (büyük balon) tarafından tanınır.
Aynı işlem için farklı kelimeler:
Anaerobik eritme tesisi (AD tesisi)

Fermantasyon tesisi

Öğütme tesisi

Biyogaz tesisi

Anaerobik (Oksijen < 1%)

 • Biyokütle + ısı => inertler + CH4 + CO2
 • Endoterm (ısı talebi)
 • Sistemdeki Biyogaz (Patlayıcı)
 • 3-4 hafta süre
 • Nihai ürün = Sindirim ürünü (kompost yok)
 • Lignin ayrışmamış

 

Background

KURU FERMENTASYON

background

OPTİMUM KURU AD SÜREÇ PARAMETRELERİ:

 • Tünelin doldurulması / Yükleyici ile optimum doldurma
 • Sıcaklık 37 / -42 ºC
 • Konsantre oksijen / < 1%
 • Nem / 60-70 %
 • pH / 7-8
 • Atık kompozisyonu / 0,65 T/m3

KOMPOST

Organik materyalin stabil, aktif olmayan bir ürüne dönüştürülmesi

Aşağıdaki özellikler kompostlamayı karakterize eder:

 • Aerobic (Oksijen > 8%)
 • Biokütle + Oksijen
 • Exotherm (ısı üretimi )
 • Sistem içindeki hava 
 • 2-8 hafta işlem süresi
 • Nihai ürün=Kompost
 • Lignin (ahşap materyel) çürümesi

KOMPOST SİSTEM ÇEŞİTLERİ

 • 1-PENCERE (HAVALANDIRILMIŞ KAZIK)
 • 2-TÜNEL (GEMİDE)

Tünel sistemi (gemi içi kompostlama) çünkü:

 • 1.Tüm parametrelerin kontrolü
 • 2. En kısa işlem süresi
 • 3. Tüm emisyonların kontrolü
 • 4. Bir tıkaç havalandırma sistemi kullanarak mümkün olan en düşük ayak izi
 • 5. Binayı negatif basınçta tutarken maksimum proses kontrolü için havanın dahili geri dönüşümü
 • 6. Nem kontrolü için otomatik su püskürtme
 • 7. Kirlenmiş havaya düşük personel maruziyeti

Kompostlama Aşaması: “Hijyenizasyon”

 • Patojenleri ve yabancı ot tohumlarını öldürmek için
 • Gıda atıklarından kaliteli kompost yapmak için gerekli
 • Ülkeye göre farklı mevzuat
 • Avustralya standardı: 60°C'nin üzerinde 3 gün

Kompost Süreci Parametreleri:

  • 1- Kompostlama sıcaklığı / 52 ºC
  • 2-Oksijen kontrolü / %12 -21
  • 3-Nem(su) kontrolü / %40 -60

Optimum ayar noktaları= Sorumluluk operatörleri

Yazılım = Bu ayar noktalarının korunmasından sorumlu

  • 4-Yoğunluk (doldurma/karıştırma tüneli) 0,6 –0,65 T/m3

İnsan operasyonu = Sorumluluk operatörleri