YENİLENEBİLİR VE GERİ DÖNÜŞTÜRÜLEBİLİR ENERJİNİN ÖTESİNDE

ÖZETLE
'Enerji yokken yaratılamaz, varken yok edilemez, ancak bir biçimden diğerine dönüşebilir. (Termodinamik Yasası 1)'

Dönüştürülebilir enerjinin en doğal ve tarihi örneği, ulaşımın başlangıcı olan devrim niteliğindeki at arabalarıdır. 5500 yıl önce tekerleği icat eden bilinmeyen bir mucit, at ve tekerleği bir araya getirerek saf ve temiz enerjinin dönüştürülebileceğini kanıtlamıştır.

BAŞAR BEYAZOĞLU

Yönetim Kurulu Başkanı

about Image

DOĞAYA İHANET DEVRİ

İnsan; yüzyıllar boyunca yalnızca kendisi ve ailesi için yeterli olan üretimi yapan, kalan mahsulü ise satarak geçimini sağlayan bir meta üreticisi oldu. Enerji o dönemde insanların hayatında saf, temiz ve dönüştürülebilir bir durumdayken, sanayi devrimiyle beraber her şey değişti. Daha azıyla yetinmek yerine daha fazlasını istemeyi tercih ettik. Nüfus artışına paralel olarak seri üretim artışı; bizi hammadde sorunlarına, çevre kirliliğine ve ne yazık ki doğanın tüm dengesini bozan bir tüketime itti. İnsan eliyle bozulan ekosistem; insanoğlunun havaya, suya ve toprağa ihanet sürecini başlattı...


VE..

En klişe ama en doğru başlık olan “KÜRESEL ISINMA” ile hiçbir ihanetin karşılıksız kalmayacağını öğrendik. Dünyanın dört bir yanından gelen haberlerle doğanın dengesinin alt üst oluşuna birlikte şahit olduk. Küresel ısınma ve iklim değişikliği yaklaşan bir tehdit değil; içinde yaşadığımız büyüyen ve artan bir tehlike haline geldi. Yaşam tarzımızdan enerji üretim yöntemlerimize kadar her şeyi gözden geçirmeli ve doğanın bize verdiği son şansı en iyi şekilde kullanmalıyız.


SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA

Artık ulaşım için atlı arabaları kullanmadığımız ve kerpiç evlerde yaşadığımız için mevcut dünya koşullarında en doğru ve sürdürülebilir yöntemleri kullanmaktan başka seçeneğimiz yok. Son zamanlarda oldukça yaygınlaşan güneş, rüzgar ve jeotermal gibi yenilenebilir enerji çözümlerinin yanı sıra tarımsal atıkların, hayvansal kaynaklı atıkların ve biyogaza dönüştürülen evsel atıkların dönüştürülmesinden elde edilen elektrik ve ısı enerjisi de yenilenebilir/dönüştürülebilir enerji olarak yoğun bir şekilde hayatımıza girmektedir. Hayvansal ve evsel atıklardan elde edilen yenilenebilir enerjinin üretimi sırasında üretilen yüksek verimli organik gübreler, başlı başına ayrı bir ekonomik katma değer yaratmaktadır.


SÜRDÜRÜLEBİLİR DÜNYAYA BİYOGAZ KATKISI

Yenilenebilir enerji yatırımları arasında ne yazık ki biyogaz yeterince ilgi görmemiş ve diğer yenilenebilir enerji üretimlerine kıyasla daha küçük bir üretim kapasitesinde kalmıştır. Biyogaz santralleri sadece tarımsal ve evsel atıkları elektrik ve ısı enerjisine dönüştüren tesisler olarak görülmemelidir. Biyogaz santralleri kurulduğu yere göre farklılık gösterse de diğer yenilenebilir enerji santrallerine göre kapasite faktörleri şu şekildedir; Rüzgar santrallerinde %30-35, hidroelektrik santrallerde %40-45, güneş santrallerinde %15-20 ve biyogaz santrallerinde %80-85. Basitçe, 2 MW kapasiteli bir biyogaz santralinden, 6 MW kapasiteli bir rüzgar santralinden, 4-5 MW kapasiteli bir hidroelektrik santralinden veya bir güneş enerjisi santralinden bir yılda üretilecek elektrik enerjisi için 12-13 MW'lık bir güç kurulmalıdır. Ayrıca biyogaz santrallerinde yan ürün olarak ısı ve organik gübre de üretilmektedir.


BİYOGAZ PROJELERİNDE KARBON EMİSYONUNUN AZALTILMASI

Biyogaz santralleri; diğer yenilenebilir enerji kaynaklarında olduğu gibi, fosil yakıta dayalı enerji üretiminin neden olduğu CO2 emisyonunu ortadan kaldırmakta ve doğada kalan organik atıkların bozulması sonucu oluşan CH4 (metan) gazının salınımını kontrol etmektedir. Metan gazı (CH4), atmosferde karbondioksit gazına göre 28 kat daha fazla ısı tutabilir. Metan gazının (CH4) iklim değişikliği üzerindeki etkisi CO2 gazından çok daha fazladır. Bu açıdan bakıldığında; biyogaz santralleri, yalnızca elektrik enerjisi üreten yenilenebilir bir kaynak olmanın yanı sıra, tarımsal, hayvansal ve evsel atıkların çevreye zarar vermeden dönüştürülmesi için en iyi yöntemdir.


SONUÇ OLARAK

Renesco ailesi olarak yaşadığımız dünyayı atalarımızdan miras değil, çocuklarımızdan ödünç alıyor ve bunun için çalışıyoruz. Biyogaz alanında Türkiye'nin öncüsü ve sürdürülebilir enerji üretiminde en iddialı grubuyuz. Temiz bir dünya için sadece birkaç denizyıldızını denize ulaştırabiliyoruz... Gelin, bu macerada birçok deniz yıldızını denizle birlikte buluşturalım.