Çöp Gazı (LFG) Nedir?

 

Çöp gazı, bir çöplük içindeki mikroorganizmaların etkisiyle oluşan farklı gazların karmaşık bir karışımıdır. Çöp gazı yaklaşık yüzde 40 ila yüzde 60 metan olup, geri kalanı çoğunlukla karbon dioksittir. Kalanı (<%1) diğer uçucu organik bileşiklerin (VOC'ler) eser miktarları oluşturur. Bu eser gazlar, çoğunlukla basit hidrokarbonlar olmak üzere çok çeşitli türler içerir.


Çöp Gazı İçeriği

Metan      % 45-70

Karbondioksit      % 30-55

Nitrojen      % 2-5

Oksijen      % 0,1-1

Amonyak      % 0,1-1

Sülfür      % 0-1

Su Buharı     % 1-3

Aerobik Aşama

Bu fazın karakteristik özelliği, atığın depolandığı sırada atmosferden O2 bulunmasıdır. Aerobik bakteriler oksijen tükenene kadar hayatta kalır. Bu fazın ürünü karbondioksit ve su buharıdır.
Süre birkaç hafta veya saat olarak ifade edilebilir.

Asit Fazı

Aerobik fazda üretilen bileşiklerden organik asitlerin oluşumunun başlamasıyla birlikte daha önemli miktarlarda CO2 üretilir. Anaerobik ayrışma aşaması başlar. Depolama alanı bu aşamada oldukça asidiktir. Asitler besinleri nemle çözer.
Süre 1 ila 6 ay.

İlk Metanojenik Aşama

Anaerobik bakterilerin bir kısmı bu fazda organik asitleri tüketir. Depolama alanı daha nötr hale gelir ve metan üreten bakteriler kendilerini oluşturmaya başlar. H2 tamamen tükenirken CO2 ve N2 miktarları azaltılır.
Süre 3 aydan 3 yıla kadar.Kararlı Metanojenik Faz

Ayrışma, LFG üretimi stabil hale geldiğinde başlar. Bu aşamada, LFG şunları içerir:
45% - 60% CH4
40-60% CO2
2-9% diğer gazlar
Bu üretim 20 yıl sürebilir.
1 yıldan 40 yıla kadar süre.

LFG Koleksiyonları:Tipik LFG toplama sistemi aşağıdaki üç ana bileşenden oluşur.

  • 1-Yatay veya dikey gaz toplama kuyuları
  • 2-Yoğuşmalı ve gaz arıtma sistemleri
  • 3-Üfleyici

Ek olarak, birçok LFG, fazla gazın yakılmasında veya enerji geri kazanım tesislerinde duruş sürelerinde kullanılmak üzere bir Flare ünitesi ile donatılmıştır.

GAZ TOPLAMA SİSTEMİ - Yatay Kuyu Yapısı:

Ortalama kanal derinliği 4 m
Maksimum kanal derinliği 10 m
Ortalama kanal uzunluğu 120 mGAZ TOPLAMA SİSTEMİ - Dikey Kuyu Yapısı:

Maksimum kuyu derinliği -45 m
Kuyu darbe çapı -50 m