BİYOGAZ NEDİR?

Biyogaz, anaerobik sindirim olarak adlandırılan oksijen yokluğunda organik maddenin parçalanmasıyla üretilir.


Tüm süreç büyük bir beton mide gibi çalışır: Gübre, yiyecek artıkları, mahsul artığı veya atık su çamuru (hammadde olarak bilinir) gibi organik maddeler çürütücüye beslenir ve burada 38-40 santigrat dereceye kadar ısıtılır (bir ineğin mide sıcaklığı) ve 30-60 gün karıştırılarak yavaş yavaş metan, karbondioksit ve diğer gazların bir kombinasyonunu (biyogaz olarak bilinir) üretir.


Biyogaz daha sonra ise elektrik üretimi, ısıtma veya doğal gaz şebekesine borulama için kullanılabilir.


Biyogaz üretimi tamamlandıktan sonra atık, yüksek kaliteli bir gübreye dönüşür. Öğütücüden çıkarıldıktan sonra ise süreç yeniden başlar.


BİYOGAZ ÜRETİMİ

Biyogaz üretimi, karmaşık ve farklı rollere sahip mikroorganizmaları içeren karmaşık bir biyokimyasal süreçtir.

 

HİDROLİZ

Kompleks organik maddeler, organik fermentatif ve hidrolitik bakteri grupları tarafından basit yapılarda parçalanır.

 

ASİT ÜRETİMİ

Bu aşamada hidroliz ürünleri, asetojenik bakteri grupları tarafından organik asitlere dönüştürülür.

 

METAN ÜRETİMİ

Anaerobik arıtmanın son aşamasında, önceki iki aşamada oluşan ürünler metan oluşturan bakteriler tarafından metan gazına dönüştürülür.

1

KOMPOZİSYON

Gerekli hammadde bileşimi yapıldıktan sonra pompalarla fermantasyon tanklarına gönderilir.

2

FERMANTASYON

Fermantasyon, ısıtma ünitesi ham madde bileşim sıcaklığını yaklaşık 38 °C'ye (mezofilik) getirdiğinde başlar.

3

GAZ

biogas biogas

Bu tanklarda oluşan gazların depolanmasını sağlamak için fermenter üzerine bir membran ve bir gaz depolama çerçevesi yerleştirilmiştir. Üretilen biyogaz, membran sisteminde depolanır.

4

DEPOLAMA

Fermantasyon işlemi tamamlandıktan sonra organik gübre, merkezi pompa vasıtasıyla depolama tankına taşınır.

5

AYIRMA

Ayırıcı yardımıyla organik gübre katı ve sıvı fazlarına ayrılır.


6

DESÜLFÜRİZASYON

Bu işlem sırasında biyogazdan hidrojen sülfürü uzaklaştırmak için gaz, desülfürizasyon ünitesine gönderilir.

7

DÖNÜŞÜM

Üretilen ve kükürtten arındırılan %50 ile %60 arasında metan içeren biyogaz, gaz motoruna gönderilir. Gaz motoru, gazı hem elektrik hem de ısı enerjisine dönüştürür.

8

ISITMA

Gaz motoru tarafından üretilen ısının bir kısmı, fermantasyon tanklarını ısıtmak için kullanılır.

Background

BİYOGAZ ÜRETİMİ

background