Sıkça Sorulan Sorular

RENESCO ENERJİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

İçerisinde Yer Alan Güvenlik Kameraları Hakkında Aydınlatma Metni

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun

(“Kanun”) 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine

Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri

sorumlusu sıfatıyla Renesco Enerji Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (“Şirket”)

Tarafından Hazırlanmıştır.

Şirket tarafından güvenlik amacıyla kamera ile izleme faaliyeti yürütülmesinde Kanun’da

yer alan düzenlemelere uygun hareket edilmektedir. Şirket’imiz, bina ve tesislerinde

güvenliğin sağlanması amacıyla, yürürlükte bulunan ilgili mevzuatta öngörülen

amaçlarla ve Kanun’da sayılan kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak güvenlik

kamerası izleme faaliyetinde bulunmaktadır.

Şirket’imiz tarafından güvenlik kameraları ile izleme faaliyetinin sürdürülmesindeki

amaç Şirket içi güvenliğin sağlanmasıdır. Bu doğrultuda, güvenlik kameralarının izleme

alanları, sayısı ve ne zaman izleme yapılacağı, güvenlik amacına ulaşmak için yeterli ve

bu amaçla sınırlı olarak uygulamaya alınmaktadır. Kişinin mahremiyetini güvenlik

amaçlarını aşan şekilde müdahale sonucu doğurabilecek alanlarda (örneğin, tuvaletler)

izlemeye tabi tutulmamaktadır.

Şirketimize ait üretim binası içerisindeki toplam 20 adet güvenlik kamerası vasıtasıyla

görüntü kaydı yapılmakta, kayıt işlemi IT birimi tarafından denetlenmektedir. İlgili

kayıtlar, şirketimizin IT biriminde güvenli bir şekilde tutulmakta ve 30 gün süre ile

saklanmaktadır. Söz konusu verilere, belirtilen birim dışında şirket içi veya dışından

hiçbir kimsenin erişimi bulunmamakta, adli makamlar veya kolluk kuvvetlerince talep

edilmediği takdirde hiçbir kişi veya kuruma aktarılmamakta ve belirtilen süre sonunda

imha edilmektedir.

Söz konusu kişisel veri, Kanunun 5 maddesinde yer alan “veri sorumlusunun hukuki

yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” ve “ilgili kişinin temel hak ve

özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri

işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebine dayanarak otomatik yolla işlenmektedir.

Söz konusu hukuki sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verileriniz ilgili mevzuat

uyarınca imha edilecektir.

Söz konusu kişisel veriler hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi veya ilgili mevzuatı gereği

talep halinde adli makamlar veya ilgili kolluk kuvvetlerine aktarılabilecektir.

Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11 maddesi kapsamındaki tüm taleplerinizi,

“Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ”e uygun şekilde Renesco

Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş Küçükbakkalköy Mah. Bahardalı Sok. Kapı No:2/1

Ataşehir/İstanbul adresine yazılı olarak veya info@renesco.com.tr e-posta adresine mail

yolu ile iletebilirsiniz.