KÜKÜRT GİDERME KULESİ

Biyogaz içindeki hidrojen sülfür gazının (H₂S), prosese ve proses ekipmanlarına verdiği zararı engellemek adına kullanılan yöntemlerden biri biyogazın kimyasal ile yıkanması yöntemidirKimyasal desülfürizasyon sistemlerinden farklı olarak, biyolojik desülfürizasyon sistemlerinde biyogaz herhangi bir kimyasal ile temas etmez. Kule içerisinde oluşturulan ve dolgu yüzeylere tutunan özel bir bakteri türü ile hidrojen sülfür giderimi sağlanmaktadır